Финансовый блог

Установлены новые правила представления отчетности для финучреждений

Установлены новые правила представления отчетности для финучреждений

Ratings
(0)

Утвержден Порядок предоставления отчетности финансовыми компаниями, финансовыми учреждениями - юридическими лицами публичного права, доверительными обществами, а также юридическими лицами - субъектами хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но имеют определенную законами и нормативно-правовыми актами Госфинуслуг или Нацкомфинуслуг возможность предоставлять услуги по финансовому лизингу

Новий порядок затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 р. №3840 і набере чинності з 1 січня 2018 року.

Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ, та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці), до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

Згідно з Порядком, фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг  місячну, квартальну та річну звітність. Фінансові компанії (крім вищезазначених), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства - квартальну та річну звітність.

Звітність подається у такі терміни:

    за місяць - до 25 числа включно місяця, наступного за звітним;

 

    квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку №419.

Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність до 20 числа включно місяця, наступного за звітним кварталом.

Розпорядженням встановлено, що фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства, а також юридичні особи - суб'єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, надають звітність за грудень та IV квартал 2017 року, річну звітність за 2017 рік відповідно до вимог, які діяли на дату складання такої звітності.

Печать  E-mail

Related Articles