Финансовый блог

Раде предлагают уточнить определение лизинговой (арендной) операции

Раде предлагают уточнить определение лизинговой (арендной) операции

Ratings
(0)

Законопроектом №3601 предлагается уточнить определение лизинговой (арендной) операции, оперативного лизинга (аренды) и финансового лизинга (аренды)

5 червня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №3601 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції".

Законопроектом пропонується абзаци перший, четвертий-шостий пп. 14.1.97 ПКУ викласти в новій редакції:

    лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк;

    оперативний лізинг (оренда) - господарська операція юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основних засобів, придбаних або виготовлених орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою);

    фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що здійснюється юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Печать  E-mail

Related Articles